Visie en missie

De Levensjas ziet het als haar missie om kinderen te helpen om verlies in welke vorm dan ook beter bespreekbaar te maken. Zij doet dat door mooie herinneringen te delen. Mooie herinneringen laten je glimlachen door het verdriet heen en geeft positieve kracht aan het...