Levensjas in het speciaal onderwijs.

De Levensjas bezoekt ook het speciaal onderwijs. Enkele gastdocenten zijn extra getraind om met deze doelgroep te werken.

Aangepast
Het programma van De Levensjas is niet wezenlijk anders dan die binnen het reguliere basisonderwijs. Alleen het materiaal is aangepast op het niveau van deze kinderen.

Intake
Voor een intakegesprek met de groepsleerkracht en klassenassistent nemen wij ruim de tijd. We vinden het erg belangrijk om de kinderen op een juist niveau aan te spreken. Daarom zal de gastdocent nauw samenwerken met de groepsleerkracht.

Voorwerp van jezelf
Kinderen in het speciaal onderwijs worden uitgedaagd om op hun eigen manier de herinneringen te delen. Soms helpt het om daarvoor een voorwerp van huis mee te nemen. Wanneer het kind de ketting van oma draagt, kan het laten zien van de ketting de woorden aanvullen.

Voorstellen
De gastdocent kan eventueel op een eerder moment de klas bezoeken zodat haar/zijn gezicht al bekend is bij de kinderen. De Levensjas in het speciaal onderwijs zal bij voorkeur s’ochtends plaatsvinden.