De Levensjas ziet het als haar missie om kinderen te helpen om verlies in welke vorm dan ook beter bespreekbaar te maken. Zij doet dat door mooie herinneringen te delen. Mooie herinneringen laten je glimlachen door het verdriet heen en geeft positieve kracht aan het leven.

De stichting

Stichting De levensjas is in oprichting. De stichting behartigt de uitgangspunten van De Levensjas, namelijk verlies en rouw bespreekbaar maken met kinderen in de basisschoolleeftijd. De stichting stelt het programma de Levensjas beschikbaar voor het basisonderwijs.

Doel
Het doel is dat kinderen leren omgaan met verlies en zoeken naar mooie herinneringen. Het programma maakt kinderen weerbaar.
De Levensjas ondersteunt leerkrachten, kinderen en ouders. Bijvoorbeeld als een (aankomend) verlies expliciet de schoolomgeving binnenkomt.
Maar ook voor kinderen die zelf nog niet zo’n ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, is het belangrijk dat ze kennismaken met onderwerpen als doodgaan en omgaan met verlies.

De Levensjas heeft in 2008 de Els Borst-prijs gewonnen.