Waarom “de levensjas”

Als kinderen geen gelegenheid krijgen om te rouwen, komt de reactie ergens in hun leven terug. Vaak in een andere en minder herkenbare vorm. Er ontstaan gedragsproblemen, psychosomatische problematiek of onverklaarbare klachten.

Beschermen door erover te praten
Je kunt kinderen juist beschermen, sterker maken voor het leven door met ze te spreken over verlies. Kinderen via hun eigen ervaring laten zoeken naar mooie en goede herinneringen. Ze leren dat het leven het waard is om te vieren!
Dat is wat De Levensjas basisscholen biedt. Kinderen via hun eigen ervaringen laten zoeken naar mooie herinneringen en deze via verwerkingsopdrachten tot leven laten komen. Om ze ten toon te stellen, om ze te bewaren. Om ze u te laten zien en misschien om erover te vertellen.