Met goede herinneringen leef je een leven lang!
Dit is de slogan, maar ook het uitgangspunt van De Levensjas. Herinneringen die je nooit wilt vergeten en waar je steun aan kan ontlenen. Uitgangspunt zijn de eigen herinneringen van kinderen.

De stichting
Stichting De levensjas is in oprichting. De stichting behartigt de uitgangspunten van De Levensjas, namelijk verlies en rouw bespreekbaar maken met kinderen in de basisschoolleeftijd. De stichting stelt het programma de Levensjas beschikbaar voor het basisonderwijs.

Doel
Het doel is dat kinderen leren omgaan met verlies en zoeken naar mooie herinneringen. Het programma maakt kinderen weerbaar.
De Levensjas ondersteunt leerkrachten, kinderen en ouders. Bijvoorbeeld als een (aankomend) verlies expliciet de schoolomgeving binnenkomt.
Maar ook voor kinderen die zelf nog niet zo’n ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, is het belangrijk dat ze kennismaken met onderwerpen als doodgaan en omgaan met verlies.

De Levensjas heeft in 2008 de Els Borst-prijs gewonnen.